Ανακοίνωση ΔΕΥΑΤ για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών