ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ"