ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2016 ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ