ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ.ΚΑ.)