Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων για την Επιλογή Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΤ