Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: "Αξιοποίηση Γεώτρησης Λεύκης"