Συνοπτικός Διαγωνισμός ΔΕΥΑΤ για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών