Αντιδήμαρχοι

 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

TOP