Τηλέφωνα Δημαρχείου

790 Δήμαρχος Κατσίβελας Παναγιώτης
721 Γενικός Γραμματέας

Φιλντίσης Γεώργιος

Κανελλοπούλου Αθανασία

720 Γραφείο Δημάρχου Λυμπεροπούλου Φωτεινή
737 Γραφείο Προγραμματισμού,
Οργάνωσης &
Πληροφορικής
Πανταζοπούλου Ασπασία
771 Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
724 Αλεξανδροπούλου Σοφία
724 Οικονομική Επιτροπή
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Σοφία Αλεξανδροπούλου
Λαμπρόπουλος Παναγιώτης
700 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Διευθύντρια: Χριστίνα Στρατικοπούλου
722 Πρωτόκολλο – Γραφείο Προσωπικού Αγγελική Μπάλτα
702 Δημοτολόγιο - Καταστήματα Παναγιώτης Λαμπρόπουλος
723 Δημοτολόγια, Πολιτογράφηση Ανδριάνα Αποστολοπούλου
725 Ληξιαρχείο Φάνης Ζαφειρόπουλος
     
727 Δ/ντρια Οικονομικών Κωστοπούλου Δήμητρα
727 Ταμειακή Υπηρεσία Δήμητρα Αρβανίτη
Μαρία Φράγκου
733 Γιούλη Νικητοπούλου
     
729 Γραφείο Αποδοχών Μάτα Γκοτσοπούλου
741 Ζαφειροπούλου Παναγιώτα
731 Τμήμα Εσόδων Γεωργία Θεοδωροπούλου
     
732 Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,
Προμηθειών
Θοδωρής Παπαχριστοφίλου,
Σταυρούλα Σταματοπούλου
734 Αναστάσιος Ράμμος,
Γεώργιος Μασούρας
742 Κανελλοπούλου Αθανασία
739 Γεωργοπούλου Βασιλική
740 Τεχνική Υπηρεσία Αριστέα Μαντζούνη
     
772 Γεωπόνος Μπούζας Δημήτριος
     
770 Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων Πανουσιοπούλου Μαρία
Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα
Μπινίσκος Απόστολος
     
2721365301 Υπηρεσία Δόμησης Προιστάμενος: Σκουτέρης Ηλίας
2721365302 Φράγκος Δημήτριος
2721365303 Γεωργίου Ευθυμία
2721365305 Μπουγάτσου Κανέλλα
2721365306 Αντωνόπουλος Θεόδωρος
2721365300 Τεριζάκη Διονυσία

Φαξ: 2761022280, 2761022210, Φαξ Υπηρεσίας Δόμησης: 2721365309

TOP