Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Κτηματικής Υπηρεσίας για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Γαργαλιάνων