ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΕΛΛΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ