ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ