ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ