ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΥ ΑΓΡΑ