ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛ.ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΛΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ