Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Συνημμένα:
Download this file (PDF ΣΟΧ 1 2018 (1).pdf)PDF ΣΟΧ 1 2018 (1).pdf[ ]695 kB