ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ