ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ