ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ