ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ