ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Οι αιτήσειςθα γίνονται δεκτές από τηνΔευτέρα 24/8/2020 έως και την 26/8/2020 και θααποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο :dimtrifylias@gmail.com

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Εγινε ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης,  ως προς τον αριθμό ατόμων απασχόλησηςστον  πίνακα Α.

 

 

TOP