ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας προμήθεια ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος. Προσφορές δεκτές μέχρι και 17/10/2014

Συνημμένα:
Download this file (prosklisi1.doc)Δείτε την Πρόσκληση[ ]45 kB