ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΕΤΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΥΛΗΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας προμήθεια ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΕΤΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΥΛΗΣ, προϋπολογισμού 3.462,45 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος. Προσφορές δεκτές μέχρι και 17/10/2014.

TOP