ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 11.992,51 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι 20/02/2015 και ώρα 14:00.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος [Δείτε το έγγραφο]

Συνημμένα:
Download this file (037.doc)Δείτε την Πρόσκληση[ ]20 kB