ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ"