ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ¨