Διακήρυξη για τη Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης)