ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΕΤΟΥ"