Πρόσκληση για υποβολή προσφορών έως τις 22-12-2017 για προμήθεια τροφίμων