Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού του Δήμου Τριφυλίας (ΣΤΟΜΙΟ)