ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 04/06/2018