ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ