Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ