ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ