ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ