ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ