ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ

Συνημμένα:
Download this file (ENTYΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc)ENTYΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc[ ]39 kB
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.doc)ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]157 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .doc[ ]37 kB

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Ενημέρωση για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για : "Προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΔΕ Φιλιατρών"

Με την υπ΄αριθμ. 234/2016 απόφαση της  οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας , ορίστηκε  ημερομηνία επανάληψης του ανωτέρω διαγωνισμού  η 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. , με τους ίδιους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην αριθμ. 14363/29.07.2016 διακήρυξη.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Ενημέρωση για την διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκρονικού Εξοπλισμού της ΔΕ Κυπαρισσίας"

Με την υπ αριθμ. 233/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας , ορίστηκε  η  ημερομηνία επανάληψης του ανωτέρω διαγωνισμού η 29η Αυγούστου 2016 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους και τις τεχνικες προδιαγραφές που αναφέρονται στην αριθμ. 14375/29.07.2016 διακήρυξη.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Ενημέρωση για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού  για την "Προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΔΕ Γαργαλιάνων".

Με την υπ' αριθμ. 234/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας ορίστηκε η ημερομηνία  επανάληψης του ανωτέρω διαγωνισμού  την 29η  Αυγούστου 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 πμ. με τους ίδιους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που  αναφέρονται στην αριθμ. 14363/29.7.2016 διακήρυξη.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τον τρόπο κατακύρωσης του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, η κατακύρωση θα γίνει με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.

TOP