ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τον τρόπο κατακύρωσης του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, η κατακύρωση θα γίνει με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!

ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΩΣ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η 10:00 π.μ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ 13.00μ.μ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

TOP