ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/12/2015-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

39η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

17η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2015

36η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

35η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

33η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

TOP