Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 01/09/2018 έως 30/06/2019 στο Ειδικό Σχολείο Φιλιατρών