Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 01/09/2018 έως 30/06/2019 στο 3ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών