ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ"