ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ