ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 27.01.2017