7η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20/02/2017