Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10-11-2017 στις 19:00