Αναβολή των δύο (2) Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 10/11/2017 για της 15/11/2017