Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15-11-2017