Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-11-2017