Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29-11-2017