Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 07-12-2017